Wij zijn de online bemiddelaar in het verzekeren van jouw vangnet bij arbeidsongeschiktheid

Dienstverleningsdocument

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van het afnemen van een financieel product cq verzekering informatie te verstrekken over onze organisatie en werkwijze.

Wie of wat is Sprunq?

Wij zijn één online bemiddelaar in het verzekeren van een financieel vangnet voor jonge zelfstandige ondernemers.

Wie zijn onze klanten?

Onze klanten zijn zelfstandig ondernemers met een leeftijd tot 36 jaar veelal werkende in de dienstensector.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12046913 Sprunq BV heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in inkomens- , zorg- en schadeverzekeringen.

Welke verzekeringen bieden wij aan?

Wij zijn gespecialiseerd in het oplossen van problemen indien zich omstandigheden voordoen welk de continuïteit van inkomen voor Zelfstandige Professionals in gevaar kunnen brengen.

• Oplossingen bij Arbeidsongeschiktheid;
• Ziektekostenverzekeringen;

Werkwijze

Sprunq werkt digitaal. Zelfstandig ondernemers kunnen met behulp van een chatbot volledig zelfstandig en 100% online, dus zonder advies van Sprunq, een vangnet voor het verlies van inkomen bij ziekte, ongeval en/of arbeidsongeschiktheid afsluiten.

Binnen de AFM heet deze werkwijze execution only. Sprunq ondersteunt haar cliënten digitaal middels een chat en FAQ.

Na het doorlopen van de chatbot en het afsluiten van de verzekering blijft Sprunq de belangen behartigen. Sprunqers kunnen bij ons terecht voor vragen het doorgeven van wijzigingen of de begeleiding/bemiddeling richting verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast zullen wij Sprunqers informeren om de uitgangspunten van hun vangnet met regelmaat op actualiteit te toetsen.

Onze Diensten

Het aanbieden van een vangnet waarmee jonge zelfstandig ondernemers hun financiële zekerheid mee veilig kunnen stellen.

Hoe staan wij ten opzichte verzekeraars?

Sprunq is een organisatie die alleen het arbeidsongeschiktheidsproduct van De Amersfoortse voert. Hierdoor zijn wij conform de AFM een gebonden bemiddelaar.

Hoe worden wij beloond?

Onze beloning is simpel en 100% transparant.

1. Een vaste eenmalige vergoeding van 149,- (vrij van btw) voor onze chatbot en administratieve werkzaamheden bij het tot stand komen van jouw financieel vangnet.
2. Een jaarlijks terugkomende vergoeding van 59,- (incl btw) voor onze beheersactiviteiten, polis administratie en administratieve begeleiding in geval van schade.

Wat verwachten wij van jou?

Wij verwachten dat jij alle informatie die onze chatbot aan jou vraagt naar waarheid beantwoord. Daarnaast dat jij als Sprunqer de ontvangen polis stukken op juistheid controleert.

Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven geef jij dit aan ons door. Als Sprunq zullen wij dan e.e.a. toelichten of laten corrigeren. Het is van belang dat jij ons actief informeert op het moment dat jouw privé en/of zakelijk omstandigheden wijzigen, die gevolgen kunnen hebben voor het afgesloten vangnet.

Beëindiging lopende verzekeringen

Als Sprunqer kan jij na het eerste jaar elke maand je verzekering beëindigen. Het opzeggen van een bestaande polis is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Klachtenprocedure

Wij doen ons best jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je toch niet helemaal tevreden zijn met onze dienstverlening dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk en kan jij je wenden tot onze interne klachtenprocedure. Binnen 48 uur na ontvangst van de klacht zullen wij schriftelijk de ontvangst bevestigen en dat de klacht door directie van Sprunq in behandeling is genomen.

Wij doen ons best doen om jouw klacht naar tevredenheid af te wikkelen. Mocht je van mening zijn dat wij niet adequaat op je klacht hebben gereageerd, dan kan jij je wenden tot het KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening):
Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG

Bereikbaarheid

De Sprunq chatbot is 24/7 bereikbaar voor het regelen van een vangnet. De Sprunq chat voor vragen is bereikbaarheid op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur. Buiten kantoortijden zijn wij per e-mail bereikbaar.